اخبار / رسانه ها

اخبار

شعار 2-  نفسی نوینی به آنتالیا!

پروژه شهر اعلاء بعنوان یک مرکز زندگی که صدها خانواده بدون دور شدن از منازل خود امکان برآورد نیازهای اجتماعی و رفاهی خود را خواهند داشت و بدینگونه صرفه جویی زمان و اقتصادی مهمی تامین را میکند طراحی شده و با تجربیات و گارانتی شرکت ساختمانی بستا بوجود آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعار 1- کپز با امکانات رفاهی و معماری خود مجدداً شکل گیری میکند

 

 پروژهرزیدانس شهر اعلاء در مجموع از تعداد 674 واحد مسکونی در مکانی که به یک مرکز مهم زندگی تبدیل خواهد شد در پایتخت توریسم درشهر آنتالیا بروی مساحتی بوسعت 29.738 مترمربع شامل 10 بلوک و 87.489 مترمربع زیربنا ایجاد شده است.

 

جزئیات این پروژه...

 

10 Ekim 2015 / Admin

ترکیه / مالاتیا تورقوت اوزال خیابان 1، محله اوزآلپر، منازل بستا

حق چاپ © 2015 Besta İnşaat Ltd.