پیام

اخبار / رسانه ها

به ساخت و ساز BESTA خوش آمدید.

شعار 2-  نفسی نوینی به آنتالیا!

شرکت ساختمانی بستا از بدو تاسیس خود تاکنون کیفیت و اعتماد را با استقرار و بنحو موفقیت آمیزی به همه فعالیتهای خود منعکس نموده است. از مصالح مورد استفاده در سازه ها و با اهمیتی که به پرسنل خود قائل میباشد با موفقیت تا بامروز رسیده است.

 پروژهرزیدانس شهر اعلاء در مجموع از تعداد 674 واحد مسکونی در مکانی که به یک مرکز مهم زندگی تبدیل خواهد شد در پایتخت توریسم درشهر آنتالیا بروی مساحتی بوسعت 29.738 مترمربع شامل 10 بلوک و 87.489 مترمربع زیربنا ایجاد شده است.

پروژه های در حین اجراء

اطلاعات تماس

+90 (422) 211 73 73

ترکیه / مالاتیا تورقوت اوزال خیابان 1، محله اوزآلپر، منازل بستا