اطلاعات سازمانی

اطلاعات سازمانی

درباره ما

شرکت ساختمانی بستا ارزشهای بی نظیر فرهنگی و اقتصادی شهر مالاتیا از منطقه فرات بالا را که قدمت آن تا دوران هیت ایت ها امتداد داشته است با ارزشهای خود ادغام کرده و تجربیات سالیان مدید خود را در زمینه اوج گرفته ساختمان سازی در کشور ترکیه با انواع پروژه های پیشرو ادامه میدهد. در این راستاء شرکت ساختمانی بستا چهره سازمانی خود را با پروژه های عمرانی که در توسعه اقتصاد کشور نقش مهمی داشته اند روزبروز افزوده و با ارائه داشتن خدماتی در ماوراء توقعات مشتریان در پروژه جدید موثر، واقع بینانه، آثار معماری قابل اجراء با محوریت انسان را ارائه میدارد.

 

هر پروژه ای که اقدام به ساخت آن کرده ایم افزودن هر حلقه جدید به بافت شهر و محوطه زندگی جدید به انسانها را قطعه ای از تصویر خوشبختی مبینیم. شرکت ساختمانی بستا با کسب موفقیت در ادغام نمودن بینش نوین ساختمان سازی با خطوط سنتی، مدت مدیدی است که تاثیر جزئیات در مجموع، غیرقابل انصراف بودن استفاده موثراز تکنولوژی در اماکن زندگی قابل تداوم، اهمیت حفظ محیط زیست را در صدر کار خود قرارداده است.

 

در پروژه های خود تلاش به جلوه دادن هر نوع عناصر فرهنگی، تاریخی و محیطی شهر میکند. این تلاشهای شرکت ساختمانی بستا، موفق به قراردادن شرکت در مابین موسسات برتر در منطقه شده است. با استخدام و شتاب ایجاد کرده در زمینه فعالیت خود، شرکت ساختمانی بستا به ستاره درخشانی در منطقه تبدیل

شده است

 

شرکت ساختمانی بستا صرفاً در مالاتیا نبوده و در نقاط مختلف ترکیه آغاز به فعالیت نموده است. بدینگونه جهت قرار گرفتن در جایگاه برحقه خود در صنعت لوکوموتیو کشور ترکیه در زمینه ساخت وساز، به توسعه دادن فعالیتهای خود سرعت بخشیده است. در این راستاء فعالیتهای خود را در رابطه با  منازل شهر اعلاء که اینک در مرحله پروژه میباشد در شهر آنتالیا آغاز نموده است.

 

بانی شرکت ساختمانی بستا آقای یاشار کوکسال، اندوخته های علمی و تجربیات خود را در هر زمینه احساس میگرداند. دوفان کوکسال در سال 1966 در شهر مالاتیا بدنیا آمده و تحصیلات خود را در دانشکده معماری دانشگاه فنی یلدیز و رشته مدیریت دانشگاه استانبول باتمام رسانده است. آقای کوکسال متاهل و صاحب 4 فرزند بوده و فعالیتهای معماری و پیمانکاری متعددی را بانجام رسانده است. معمار یاشار کوکسال در اثناء انجام وظیفه به سمت نایب رئیس شهردار مالاتیا، اماکنی را که امروزه نیز بعنوان زیباترین اماکن مالاتیا یاد میشود را ساخته است.

ترکیه / مالاتیا تورقوت اوزال خیابان 1، محله اوزآلپر، منازل بستا

حق چاپ © 2015 Besta İnşaat Ltd.