پروژه ها

منازل پایتخت / مالاتیا

پروژه های در حین اجراء

پروژه های در حین اجراء

پروژه های باتمام رسیده

درباره پروژه

بروی مساحتی بوسعت 23.000 مترمربع به تعداد 189 مسکن، 6000 مترمربع مغازه و بناهای رفاهی اجتماعی ساخته میشود. مجموع زیر بنا 47.000 مترمربع میباشد.

طرح

موقعیت

ترکیه / مالاتیا تورقوت اوزال خیابان 1، محله اوزآلپر، منازل بستا

حق چاپ © 2015 Besta İnşaat Ltd.