پروژه ها

مسجد تقوا / مالاتیا

پروژه های در حین اجراء

پروژه های در حین اجراء

پروژه های باتمام رسیده

درباره پروژه

مساجد یکی از مهمترین عناصر دین اسلام بوده که تا بامروز خواه در دوران سلجوقیان و خواه امپراطوری عثمانی، همیشه به معماری و اماکن اجتماعی مورد اهمیت بوده است در نقاط مختلف آناطولی قابل رویت میباشد.

 

با در نظر داشتن بافت معماری تاریخی و امروزی مالاتیا مسجد تقوی بروی مساحتی بوسعت 1700 مترمربع احداث گردیده میشود. مسجد تقوی به صورت دو مناره در نظر گرفته شده، قطر گنبد 15.50 متر میباشد. ارتفاع گنبد 25.17 متر میباشد. ارتفاع مناره ها 42 متر میباشد. به ساخت آن در موقعیت محله اوزآلپر وابسته به مرکز ادامه داده میشود. دارای ظرفیتی میباشد که بدنبال تمام شدن پروژه بتعداد 1000 نفر همزمان قادر به عبادت در آنجا خواهند بود.

موقعیت

ترکیه / مالاتیا تورقوت اوزال خیابان 1، محله اوزآلپر، منازل بستا

حق چاپ © 2015 Besta İnşaat Ltd.